ჩვენი სერვისები

Cargo Service
Cargo Service

სახმელეთო გადაზიდვები ევროპისა და მეზობელი ქვეყნების მიმართულებით

სარკინიგზო გადაზიდვები აზიისა და ევროპის მიმართულებით

საზღვაო გადაზიდვები მსოფლიოს ყველა პორტის მიმართულებით

ავია გადაზიდვების ფართო მომსახურება მსოფლიოს ყველა წერტილში

g